Světelného znečištění, přibývá na zemi čím dál více. Umělý noční jas, zejména ve městech, ať už vlivem pouličního osvětlení, průmyslových oblastí, či nasvícení různých objektů, je sice v určité míře nevyhnutelný, nicméně ho však můžeme do značné míry omezit.

Umělé světlo ničí přírodu

Většina živočichů žije, nebo se pohybuje převážne v noci a bez hodinek. Po tísíciletích využívají tmu, při lovu, hledání úkrytu nebo při přemísťování. Pro ty zbývající, je naopak zase noc bez tmy matoucí, nemůžou si, tak jako lidé, např. zátáhnout žaluzie, a někteří i kvůli tomu zahynou. Proto je tma pro živočichy naprosto zásadní.

Mapa světelného znečištění v České republice, Světle modré oblasti jsou místa s nejnižší mírou světelného znečištění v České republice. Nejvíce světla je pak v okolí velkých měst a aglomerací. Tmavě modré, šedé a černé oblasti se u náš již nenacházejí.
Autor mapy: Martin Mašek, Fabio Falchi

Plýtvání energií

V mnoha případech část světla směřuje i do míst, která být osvětlená nemusí, anebo vyloženě nemají. Kromě silnice svítíme i do oken obyvatel přilehlých domů, kromě kostela svítíme i do nebe, kromě zahrady osvětlujeme i blízký les. Často je použito osvětlení technicky nevhodné, zbytečně silné, zastaralé nebo málo účinné. Naplno svítíme i pozdě v noci, kdy po ulicích nikdo nechodí. To vše vede ke zbytečnému plýtvání elektrickou energií. Lépe se dají vyhodnotit přímé finanční náklady na energii nutnou k výrobě nevyužitého světla. Celosvětově jde zhruba o 20 % světové energie na osvětlení, v EU činí tento podíl 15,4 %.

Mnoho obcí z důvodu úspor snižuje hladinu osvětlení či ho úplné vypíná. Stejně se postupuje u osvětlení památek (např. osvětlení Pražského hradu, které je po půlnoci zhasínáno) a soukromého osvětlení. S přechodem na účinnější, lépe směrovatelná a regulovatelná LED svítidla se očekává jak celková redukce nákladů na energii, tak pokles poměru nevyužitého světla, čímž se umenší jeden z aspektů světelného znečištění. Vzhledem k výraznějšímu zastoupení modrého světla ve spektru LED lze ovšem předpokládat nárůst výše jmenovaných externalit a nákladů na ně.

Bezpečnost

Přítomnost umělého osvětlení je významným prvkem v nočním prostředí. Osvětlení je zřizováno za účelem usnadnění orientace, zvýšení bezpečnosti a snížení nehodovosti. Některé parametry nevhodně provedeného osvětlení, např. ostré přechody mezi světlem a stínem, oslnění apod., ovšem bezpečnost přímo snižují.

zdroje: svetelneznecisteni.cz, astro.cz

Myslím, že je to celkem logické.. .. prostě nesviťte zbytečne do nebe, pokud to není třeba!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *